Iniciatives de la xct

En aquesta secció es presenten les principals iniciatives de la xct. Hi trobareu informació sobre els projectes i iniciatives que estan en curs així com d’aquells projectes ja finalitzats que es consideren de major interès.

Les iniciatives s’agrupen en:
  •  Sistema de qualitat per les entitats de custòdia
El Sistema de qualitat de la xct (SQxct) es planteja com un instrument per garantir el bon funcionament de les entitats i les seves iniciatives, i per demostrar a la societat els beneficis de la custòdia del territori.

  • Iniciatives d'abast internacional
Trobareu informació de l’activitat que du a terme la xct en l’àmbit internacional. Trobareu els projectes en els quals participa així com aquelles les entitats, fora de Catalunya, amb les quals col•labora més habitualment.

  • Iniciatives de participació ciutadana
Trobareu totes les iniciatives que es duen a terme des de la xct per promoure la participació ciutadana en la custòdia del territori oferint múltiples maneres d’implicar-se en la cura de la terra en funció dels interessos de cada persona o col·lectiu.

  • Projectes finalitzats
Informació sobre alguns dels projectes ja finalitzats amb informació d'interès.

.