Els Grups de Treball

Des dels seus inicis, la Xarxa de Custòdia del Territori promou el treball en xarxa. Per assolir-ho, una de les línies que s'ha promogut és el de la creació de Grups de Treball, puntuals o permanents, per desenvolupar diferents aspectes de la custòdia del territori.

Els estatuts de la xct regulen els grups de treball com a forma de participació dels membres de la xct. La creació de nous grups pot ser proposada tant pels membres de la xct com pel Consell de membres o l'assemblea. És el Consell de membres (òrgan de govern) qui aprova la creació de nous grups. Els impulsors dels grups ha de ser membres de la xct. Tot i això, es pot convidar a participar dels grups a organitzacions no membres, sempre i quan tinguin algun tipus de relació amb els objectius fundacionals de la xct.

Actualment hi ha 5 Grups de Treball actius:
 
- Grup de Treball de Custòdia Agrària - www.xct.cat/custodiaagraria
- Grup de Treball de Custòdia Fluvial - www.xct.cat/custodiafluvial
- Grup de Treball de Custòdia Marina - www.xct.cat/custodiamarina
- Grup de Treball de Custòdia Municipal - www.xct.cat/custodiamunicipal
- Grup de Treball de Custòdia Forestal - www.xct.cat/custodiaforestal

Altres Grups de Treball

 
Durant el 1er Pla director de la xct (2002-2006) es van crear els següents grups de treball:

- Grup de Treball d'acords de custòdia en finques agràries. D'aquest grup de treball en destaca un document de criteris tècnics, mesures i objectius que haurien de contemplar els contractes territorials d'explotació.

- Grup de Treball per l'estudi d'opcions jurídiques, fiscals i ajudes per a la custòdia del territori. Aquest grup de treball va elaborar un diagnosis d'experiències sobre custòdia del territori.

- Grup de Treball d'ètica per a la custòdia del territori. Aquest grup va redactar el codi ètic de la xct. Un cop aprovat el codi ètic, el grup es va dissoldre i en substitució es va crear la Comissió Permanent d'Ètica, encarregada de vetllar pel compliment del codi ètic.

- Grup de Treball de comunicació i entitats de custòdia. Aquest grup va fer aportacions al Pla de Comunicació de la xct.

- Grup de Treball permanent de juristes per a la custòdia. En aquest grup se'ls demana la seva opinió sobre diferents elements legislatius i models jurídics per a la custòdia.

- Grup de Treball del II Pla director de la xct. El grup va ser clau per orientar i validar el treball de redacció del II Pla director.

Durant el 2on Pla director de la xct (2077-2011) es van crear els següents grups de treball:

- Grup de Treball de Custòdia Marina. En destaca el procés d'al·legacions i la posterior compareixença al Parlament de Catalunya, per explicar-les, a la Llei de Pesca i Acció Marítima de Catalunya. Algunes d'aquestes al·legacions van ser incorporades. Aquest grup encara està actiu.

- Grup de Treball de Custòdia Fluvial. D'aquest grup en destaca les al·legacions a la Llei d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals de Catalunya. Vàries de les propostes presentades van ser acceptades.

- Grup de Treball de Custòdia Agrària. Recentment creat, el grup ja ha creat un fulletó per promoure aquest tipus de custòdia.