FAQs (Preguntes freqüents)

Conceptes bàsics i com implicar-se

La terminologia de la custòdia del territori és complexa en alguns casos. Consulteu aquí un glossari complert i actualitzat sobre aquesta matèria.

D’on ha sorgit la filosofia de la custòdia del territori?

La custòdia del territori té els seus orígens a final dels segle XIX a Nord-Amèrica i a països del nord d'Europa, on es va anar consolidant durant els anys 80 del segle XX. No obstant, al nostre país, la filosofia i les tècniques de custòdia no van començar a plantejar-se fins més recentment. Aquí hi trobareu més informació.

Conservar la natura és feina de les entitats de custòdia o de l’Administració?

Fins fa uns anys la responsabilitat de conservar la natura havia recaigut només en les administració públiques, però aquestes no poden arribar a tot arreu ja que els recursos humans i econòmics que tenen són limitats. Per això, cal la implicació dels propietaris i usuaris del territori, la societat civil organitzada (en aquest cas, les entitats de custòdia), les administracions locals, la ciutadania i les empreses privades, a través de la custòdia del territori.

Les entitats de custòdia són “guardes” que vigilen els propietaris?

Les entitats de custòdia no vigilen a ningú, sinó que busquen acords amb propietaris de terrenys que contribueixin a conservar la natura i el paisatge. Després de pactar un acord amb el propietari, visiten la finca un cop a l'any (o més sovint si així s'ha acordat) acompanyats del mateix propietari per comprovar que els compromisos acordats es compleixen . Si no s'han complert, dialoguen amb el propietari per saber-ne els motius i buscar solucions que ajudin a complir-los.

Vull implicar-me d’alguna manera en la custòdia del territori. Com ho faig?

Qualsevol persona o organització pot contribuir al desenvolupament de la custòdia del territori al nostre país. Depenent del col•lectiu al que pertanyeu, podreu implicar-vos d’una manera o altra. Visiteu aquí els diversos tipus d’agents implicats i escolliu amb el que us sentiu representats.

Si sou ciutadans, però, us podeu implicar de maneres diverses: fent-vos membres d’una entitat de custòdia, donant suport a projectes, col•laborant com a voluntaris, participant en activitats diverses, adquirint productes o serveis vinculats a iniciatives de custòdia del territori, etc. Més informació.