Inici > Donacions

Fes el teu donatiu en favor de la custòdia del territori!


Tens ganes de col·laborar amb la Xarxa de Custòdia del Territori?

A continuació téns la possibilitat de fer el teu donatiu en favor d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Les aportacions seran destinades a la continuitat dels projectes que l'entitat està portant a terme.

Si vols, un cop fet el donatiu, et podem enviar el certificat de donació. Tenint en compte que la Xarxa de Custòdia del Territori és Declarada d'Utilitat Pública, els donatius realitzats per part d'empreses mercantils tenen dret de deducció a l'Impost de Societats, igual que els donatius de persones físiques (establerts en l’art. 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”).

Per a més informació contacteu amb nosaltres al 93 886 61 35 o bé a asubirana@custodiaterritori.org