Contactes

Jofre Rodrigo Coordinació Tècnica i Relacions Internacionals jrodrigo@xcn.cat
Sandra Carrera Coordinació Econòmica i Relacions Públiques scarrera@xcn.cat
Montse Camps Responsable d'Administració i Organització mcamps@xcn.cat
Anna Subirana Responsable de Comunicació i Participació asubirana@xcn.cat
Guillem Bagaria Tècnic de projectes gbagaria@xcn.cat
Clara Blasco Tècnica de projectes cblasco@xcn.cat
Miquel Correa Tècnic de projectes mcorrea@xcn.cat
Mireia Salazar Jurista msalazar@xcn.cat
Anna Parisi Tècnica de participació aparisi@xcn.cat
Paula Puy Tècnica de voluntariat ppuy@xcn.cat
     
Marc Vilahur President de la XCN presidencia@xcn.cat
     
Informació general   info@xcn.cat
Voluntariat Ambiental   info@voluntariatambiental.cat
Com arribar

Xarxa per a la Conservació de la Natura

Seu Social
C/ Sagrada Família Nº 7
08500 - Vic - Tel. 93 886 61 35

Delegació 
C/ Providència 42
08024 - Barcelona · Tel. 93 219 50 80
 


L'oficina de la XCN està ubicada a les instal·lacions de la Universitat de Vic, dins del Campus Miramarges, sector G.